Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice – WRACAMY !

Prosimy o zapoznanie się z poniższą prezentacją
oraz informacjami w zakładce Koronawirus.


Kliknij w obrazek

Wznowienie pracy stacjonarnej – już wkrótce!

Szanowni Rodzice,

Jesteśmy w trakcie przygotowań do powrotu do pracy stacjonarnej – wznowienia wizyt w  bezpośrednim kontakcie. Opracowujemy procedury profilaktyki i zabezpieczamy środki ochrony, zapewniające maksimum bezpieczeństwa Państwu, Państwa dzieciom, ale też innym klientom Poradni i jej pracownikom. Reżim sanitarny sprawia, że modyfikacji wymagają również procedury diagnostyczne. Staramy się opracować je tak, aby pomimo nietypowych warunków, zachować standardy wysokiej jakości i rzetelności diagnostycznej.

Za kilka dni opublikujemy pełne informacje dotyczące zasad pracy stacjonarnej oraz informacje pomocne Państwu w przygotowaniu dziecka do wizyty. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i Facebooku.

Do tego czasu mogą Państwo korzystać z konsultacji i wsparcia na odległość, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy i z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

 


Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Szanowni Państwo,

W konsekwencji stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regulacjami prawnymi, również Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniła formy pracy i kontaktu z Klientami.

Z oczywistych względów do odwołania zawieszone są spotkania diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne, przebiegające w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Specjaliści Poradni nadal pozostają jednak do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji. Świadczymy pomoc:

a) telefonicznie w godzinach 8.00-15.00:

sekretariat: 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408
uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów do specjalistów:

510 766 752 – dyżur psychologa

510 766 753 – dyżur pedagoga

510 501 334 – dyżur logopedy

b) mailowo: sekretariat@mppp.opole.pl (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).

c) z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie, forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.

W sytuacjach, gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym, kontaktując się wcześniej z Rodzicami.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub jakiejkolwiek informacji o możliwości wsparcia ze strony Poradni w tym szczególnym czasie – prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy, życzymy spokoju i zdrowia.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, za zgodą Prezydenta Miasta Opola, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu zawiesza działalność diagnostyczną i terapeutyczną świadczoną na terenie Poradni, jak również wszelkie działania na terenie szkół i placówek znajdujących się w obwodzie Poradni od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. włącznie.

Wszystkie zaplanowane w tym okresie wizyty zostają odwołane. Nowe terminy wizyt zostaną Państwu niezwłocznie przekazane, gdy tylko będzie możliwe wznowienie działalności.

W absolutnie nadzwyczajnych sytuacjach, za zgodą Dyrektora MPPP, będziemy świadczyć pomoc w ramach interwencji kryzysowej.

Prosimy, aby osoby, które muszą załatwić sprawę w MPPP, zrobiły to telefonicznie, mailowo bądź korespondencyjnie.

Pracownicy Poradni będą dostępni dla Państwa w swoich godzinach pracy,  świadcząc porady i konsultacje telefonicznie: 77 4549216 i 17.

Wszystkie druki obowiązujące w MPPP są dostępne na stronie Poradni http://mppp.opole.pl/. Wypełnione i zeskanowane zgłoszenia, wnioski
i zaświadczenia należy przesyłać na adres
sekretariat@mppp.opole.pl.

Sprawy wymagające kontaktu z dyrektorem prosimy kierować telefonicznie lub na mail: dyrektor@mppp.opole.pl.

Wszystkie opinie i orzeczenia, po przeprowadzonych już badaniach, będą do Państwa wysyłane pocztą tradycyjną – listem poleconym.

 


! KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie Państwa, Państwa dzieci i pracowników Poradni informuję, że nie przyjmujemy dzieci i dorosłych z objawami infekcji.

Można się spodziewać, iż niektórzy pracownicy będą zmuszeni do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, w związku z czym niektóre spotkania w Poradni mogą być odwołane, o czym Państwa indywidualnie poinformujemy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze odwoływanie umówionych diagnoz w przypadku chorób dzieci. Pozwoli nam to na optymalne zarządzanie pulą dostępnych miejsc i zaproponowanie możliwie szybkiego nowego terminu osobom odwołującym diagnozę.

Ze względów profilaktycznych odwołane są wszelkie formy zajęć grupowych.

Proszę o ograniczenie wizyt w sekretariacie Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do spraw absolutnie koniecznych i pilnych. Prosimy o kontakt drogą mailową (sekretariat@mppp.opole.pl lub dyrektor@mppp.opole.pl)

oraz telefoniczną 77 454 92 16/17.

Na stronie internetowej Poradni http://mppp.opole.pl/ są dostępne druki: karta zgłoszenia do Poradni, wniosek o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego na potrzeby wydania nauczania indywidualnego. Pocztą elektroniczną należy przesłać skany wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Liczymy na zrozumienie
Hanna Kanik
Dyrektor MPPP w Opolu


Witaj na nowej stronie

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

Przyjmowanie zgłoszeń:

1. Zgłoszenie można złożyć osobiście w sekretariacie Poradni, przy ul. Niedziałkowskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (zakładka Kontakt)

2. Nasz pracownik poprosi o podanie danych personalnych, wraz z numerem PESEL, krótkie opisanie przyczyn zgłoszenia oraz określenie oczekiwań dotyczących pomocy ze strony Poradni.

3. Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do koordynatora zespołu w celu ustalenia terminu wizyty.

4. O terminie wizyty poinformujemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub listownie, bądź za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.

5. Formularze zgłoszeniowe można również przesłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu Poradni na adres: zgloszenia@mppp.opole.pl.